Utskriftsversion

Nationella prov

Här finns information om de nationella proven i år 3 som genomförs under vårterminen.

De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

 

Läsåret 2016/2017

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden: 13 mars - 19 maj 2017 (vecka 11-20)


Mer information finns på skolverkets hemsida http://skolverket.selänk till annan webbplats


Informationsägare: Ås skola, Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-08-16 11.43

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta