Utskriftsversion

Information

Här kommer information om skolavslutningen och nästa läsår

Tack för läsåret 2016/2017 och inför läsåret 2017/2018

På tisdag den 13/6 klockan 18.30 är det skolavslutning på Ås skola. Jag och Peter vill därför passa på att tacka alla elever, vårdnadshavare och lärare, fritidspedagoger och övrig personal för läsåret 2016/2017. Ett särskilt tack vill vi givetvis ge till alla elever i åk 6 och andra som flyttar och börjar på annan skola. Vi vill önska er lycka till i livet och med fortsatta studier.

Fritidshemmet har öppet t.o.m v 27. Under vecka 28-31 är det jourfritids för de som barn i kommunen som ansökt om detta och det är i år på Lärkesskolan. Fr.o.m. vecka 32 är det ordinarie fritidshemmet på Ås skola åter öppet.

Skolan börjar åter torsdagen den 17/8 kl 08.05 och vi välkomnar då särskilt de barn som skall börja i förskoleklassen.

När det gäller organisationen läsåret 2017/2018 vad beträffar klassföreståndare och lokaler så ser det ut enligt nedan.

Förskoleklass Maria Grängstedt – Kommer att hålla till i förskolans nuvarande lokaler.

Åk 1Jenny Johansson. Kommer att hålla till i förskolans nuvarande lokaler.

Åk 2 Ulrika Östlund. Kommer att hålla till i Gammelbo i nuvarande lokal.

Åk 3 Berit Jansson. Kommer att flytta och ta över årskurs 6 klassrum i Stjärnhuset.

Åk 4 Ann Larsson. Kommer att hålla till i Stjärnhuset.

Åk 5-6 Ulla Carlsson. Kommer att vara kvar i Regnbågen.

Övriga lärare/personal på skolan kommer att vara Fredrik Svensson, Fredrik Englund, Uffe Kleist, Weisha Skoog, Laurie Smårs Pierre Prosén, Farah Odicho och Anton Johansson.

När det gäller fritidshemmet så kommer Kerstin Henriks, Sara Bäckström och Anna Lena Schöllin att arbeta. Förskoleklasslärare Maria Grängstedt kommer även att arbeta en del av sin tjänst på fritids.


VI önskar er alla en trevlig sommar!

Hälsningar Jimmy & Peter

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2017-06-09 14.06

Nyheter

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta