Utskriftsversion

Elevinflytande

Vi vill utveckla arbetet kring demokratiska arbetsformer. Eleverna ska ha inflytande och vara med och påverka sitt eget lärande, genom att delta i planeringen för de olika arbetsområdena.
Vi har också flera olika typer av råd på skolan: klassråd, elevråd, matråd, miljöråd och I can råd, där elever representerar sina klasser. Målet är att varje elev under sin tid på Ås skola skall ha arbetat i minst ett råd.

Undervisning
Eleverna ska ha inflytande i val av redovisningsmetoder samt till viss del val av stoff. De ska ha möjlighet att utvärdera sitt eget lärande samt det arbetsområde som man arbetat med.

Individuella utvecklingsplaner
Varje elev har sin egen utvecklingsplan som bygger på elevens utveckling och lärande. Här dokumenteras uppnådda mål samt tillvaratas elevens egna tankar om sitt lärande. IUP används regelbundet i skolarbetet och vid utvecklingssamtalet, en gång per termin. Vid utvecklingssamtalet får också eleven skriftliga omdömen i alla ämnen. Riskerar en elev att inte nå målen för årskursen upprättas ett åtgärdsprogram.     

Klassråd
Vi har klassråd en gång per vecka för att barnen skall kunna påverka sin vardag.

Elevråd
Elevrådet skall företräda eleverna och verka för en bra arbetsmiljö ute och inne på skolan. Rektor och resurspedagog sammankallar och leder mötet, ca tre gånger per termin.

Matråd
Matrådet träffas två gånger per termin för att diskutera matsedeln och trivseln i matsalen.

Miljöråd
Miljörådet träffas cirka tre gånger per termin för att samtala om arbetet med Grön flagg.  

I can-råd
På vårterminen arrangeras en föreställning kallad "I can". Syftet är att låta alla elever som vill uppträda på något sätt t.ex. sjunga, dansa eller spela ett instrument.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Ås skola
Sidan uppdaterad: 2012-12-06 13.09

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta