Utskriftsversion

Elevråd

Elevrådet skall företräda eleverna och verka för en bra arbetsmiljö ute och inne på skolan. Rektor och resurspedagog sammankallar och leder mötet, ca tre gånger per termin.

Elevrådsmöte 12 oktober 2015

Närvarande:

F-klassen: Svante Stenegård, Saga Bratt

Åk 1: Tindra jansson

Åk 2: Casper Jansson

Åk 3-4: Lovisa Ekman

Åk 5: Saga Bergqvist Widström

Åk 6: Emma Gräsberg

Alla elevrådsrepresentanter hälsades välkomna.

Vi gick igenom protokollet från den 21 september

Punkten hinderbana i skogen  från förra elevrådsmötet kvarstår. Det här var en punkt som fanns kvar från i våras. Det har fortfarande inte köpts in några nya bollar/bandyklubbor och långhopprep. Flyttning av örat i matsalen kvarstår också. Målning på asfalten uppe vid busshållplatsen kan inte göras i höst. Det måste vara varmare och torrare för att det ska fungera.

Frågor från klasserna.

Eleverna i F:an hade inga frågor med sig.

Eleverna i 1:an hade inga frågor med sig.

Eleverna i 2:an önskar fler lekveckor och en fotbollsturnering.

Eleverna i 3-4:an inget nytt med sig

Eleverna i 5:an  inget nytt med sig

Eleverna i 6:an önskar en handbollsturnering mot de vuxna på skolan, och att det blir utklädning i skolan inför Halloween den 23 oktober.

Nästa elevråd blir den 4/11 kl 9 i boden.

Protokollet skrev Anders Bohlin


Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Ås skola
Sidan uppdaterad: 2015-10-25 19.43

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta