Utskriftsversion

Föräldrainflytande

På Ås skola har vi ett gemensamt Skolråd med Ås förskola och Hagbyängens förskola.
Rektor kallar till skolråd minst 1 gång/termin. I skolrådet ingår representanter för personalen (skolans och förskolornas utvecklingspedagoger), föräldrarepresentanter (för varje klass  och för förskolorna), våra politiska kontaktpersoner i Barn- och utbildningsnämnden samt rektor. Minnesanteckningar från mötet läggs ut på skolans hemsida för att vara tillgängliga för alla intresserade.
Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Ås skola
Sidan uppdaterad: 2011-05-09 16.35

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta