Utskriftsversion

Nationella prov

Alla elever i årskurs 3 och 6 kommer under vårterminen att genomföra nationella prov.

För elever i åk 3 är det i matematik och svenska och för elever i åk 6 i matematik, svenska och engelska. Mer information kring de nationella proven samt datum för de olika proven finns på Skolverkets hemsida, se länkar i högerspalten.

Vårdnadshavare ska ta hänsyn till dessa datum vid planering av ev. semesterresor. Elever i åk 6 kommer inte att beviljas ledigt under dagar då nationella prov ska genomföras.

Det är av stor vikt att eleverna deltar vid de nationella proven då de är värdemätare för elevernas kunskapsinhämtning samt underlag för betygssättningen i årskurs 6.

Informationsägare: Ås skola
Sidan uppdaterad: 2014-02-27 12.07

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta