Utskriftsversion

Styrdokument

Verksamheten i skolan styrs av Nationella och Kommunala styrdokument. Utifrån dessa arbetar skolan fram egna styrdokument som beskriver verksamheten.

På Ås skola har vi vår Lokala arbetsplan där det står skrivet vilka mål vi har samt hur vi arbetar för att nå dem.
 
Vi har även en Plan mot diskriminering och kränkande behandling som berättar hur vi aktivt arbetar för att motverka detta.
 
På Ås skola finns också Ordningsregler som beskriver hur vi ska vara mot varandra.

Kvalitetsredovisningen beskriver de mål vi Vår kvalitetsredovisning omfattar verksamheterna Hagbyängens förskola, Ås förskola, Ås grundskola årskurs F-6 samt skolbarnsomsorgen och beskriver mål och resultat för läsåret 2009/2010.

Vi är med i Stiftelsen Håll Sverige rent miljöprojekt Grön flagg www.hsr.se.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Ås skola
Sidan uppdaterad: 2014-06-05 08.57

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta