Utskriftsversion

Ordningsregler för rektorsområde 1

Följande ordningsregler gäller::

I rektorsområde 1 är målet att alla känner sig välkomna och trygga. Personal, elever och föräldrar måste arbeta gemensamt för en positiv miljö. Diskriminering och annan kränkande behandling är inte tillåten på skolan.

Därför är det självklart att under skol- & fritidstid:

  • visa hänsyn och respekt, använda ett vårdat språk
  • huvudbonad inomhus bärs endast av kulturella eller medicinska skäl
  • Vi är rädda om vår skola och alla saker som finns här
  • Vi använder hjälm när vi åker cykel, inlines, skateboard, kick-bike och skridskor.
  • Under vintertid använder vi också hjälm när vi är i backarna och kullarna på skolgården.
  • På skolans område kastar vi inte snöbollar, kottar, stenar eller använder andra föremål som kan skada någon.
  • Elev måste få lov av pedagogisk personal för att under skol- och fritidstid:
  • Lämna skolgården, Vara inne på rasten, Ta med godis, tuggummi eller andra sötsaker och att använda mobiltelefon.
  • Av hänsyn till personer med allergi använder vi inte sprayer eller parfymer under skoldagen.

Alla personliga tillhörigheter tas med till skolan på egen risk och för elever med vårdnadshavares tillstånd.

Påföljder för den som bryter mot skolans regler.

1. Tillrättavisning av någon vuxen
2. Tillrättavisning av någon vuxen samt samtal med elevens föräldrar.
3. Tillrättavisning av någon vuxen samt samtal med rektor
4. Elevhälsokonferens med vårdnadshavare, lärare, elevhälsopersonal och rektor. 5. Rektor beslutar om eventuella disciplinära åtgärder.
6. Anmälan till berörd myndighet vid skadegörelse eller skador genom oaktsamhet blir man ersättningsskyldig enligt fastställda regler.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen, Ås skola
Sidan uppdaterad: 2017-09-08 07.49

Ås skolan, Nora Kommun, 713 80 Nora  |  Telefon: 0587 - 810 00
E-post: nora.kommun@nora.se |  Besöksadress: Byvägen 4, Ås
Om webbplatsen | webbkarta