• Huvudmeny

Utbildning och barnomsorg

I Nora kommun råder helhetssyn på barn och ungdom. Barn ska möta vuxenliv och framtida samhälle med goda sociala, tekniska, kulturella och ekologiska kunskaper. Demokrati, jämställdhet och allas lika värde är grundläggande värderingar. Allt arbete ska präglas av ömsesidig respekt.

I Nora kommun finns sex grundskolor. Fem är för elever i årskurs F-6 och en är för elever i årskurs 7-9.

Förskolan och familjedaghemmens verksamhet är för barn i åldrarna 1-5 år. Nora kommun har tolv förskolor och fem familjedaghem.

Grundsärskola finns från förskoleklass upp till och med årskurs 6 vid Järntorgsskolan. För de äldre eleverna finns grundsärskola vid Karlsängskolan.

I Nora finns även en fristående förskola och en fristående skola med förskoleklass och fritidshem.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2018-10-10

Genvägar

  • Blanketter
  • Karta
  • Kontakta oss
  • Lediga jobb
  • Politiska beslut
  • Service