• Huvudmeny

Förskolor

För barn mellan ett och fem år finns elva kommunala förskolor och en friförskola i Nora kommun.

Vision

Ett livslångt lustfyllt lärande med inflytande och delaktighet i en trygg och stimulerande miljö.

Arbetssätt

Förskolan ska vara trygg, lärorik och utvecklande för alla barn! Barnen ska ha möjlighet att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna i en lärande och stimulerande miljö. Förskolan strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Organisation

Kommunens elva kommunala förskolor, samt en lokal för pedagogisk omsorg, är uppdelade i tre områden med var sin ansvarig förskolechef. Varje förskola har utvecklingsledare som driver förskolans utvecklingsarbete, i nära samverkan med förskolechefer och övriga utvecklingsledare.

Styrdokument

Förskolan arbetar efter skollagen 2010:800 och läroplanen för förskolan Lpfö 18. Varje förskola upprättar läsårsvis en mål- och utvecklingsplan som följer läroplanens mål och riktlinjer, vilket garanterar en hög kvalité i det systematiska kvalitetsarbetet. Årligen upprättas en trygghetsplan på varje förskola och det finns även en integritetspolicy specifikt för förskolan.Länkar till samtliga dokument på sidan.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-02-19