• Huvudmeny

Ås förskola

Ås är ett litet villasamhälle, på sluttningen ner mot Åsbosjön, 4 km utanför Nora centrum. Ås förskola är tillfälligt inrymd i den tidigare förskolan Esstorps lokaler.

Förskolan har 14 barn i åldrarna ett till sex år.

Inriktningar/pedagogik

Alla ska känna trygghet och glädje på Ås förskola, såväl barn, föräldrar och pedagoger. För att vi ska kunna utmana barnens vetgirighet och lust att lära måste de vara trygga. Vi som arbetar på Ås förskola vill med vår verksamhet via omvårdnad och pedagogik värna om lekens betydelse, ge rika naturupplevelser och utveckla språk, matematik och kreativitet i en positiv anda där alla har ROLIGT.

Som en del i att skapa trygghet har vi tydliga dagliga rutiner kring mat, vila och olika aktiviteter. För barnen är det viktigt att omsorg och lärande vägs samman på ett balanserat sätt. Vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter anpassat till barnens utvecklingsnivå och ålder. Då utvecklas barnens empatiförmåga.

Vi ska bland annat arbeta med utvecklande lek, ute och inne där omsorg och lärande går hand i hand. Då tillfällen ges lämnar vi gården för att utforska närområdet.

Vi på Ås förskola har också den fördelen att ligga i skolans lokaler vilket ger många möjligheter att samarbeta med de äldre barnen kring olika teman och att ha ”fadderverksamhet”, där de äldre barnen kommer ner till förskolan för att delta i verksamheten.

Vision 201-2018: "I vår trygga och lustfyllda skola är målet givet, vi är omtänksamma, vetgiriga och lär för livet"

Informationsägare: Ås förskola
Sidan uppdaterad: 2018-08-16