• Huvudmeny

Lingårdens förskola

Lingårdens förskola ligger i Hitorpsområdet i södra delen av Nora.

Avdelningar

På förskolan finns det 3 avdelningar, alla är syskongrupper, 1-5 år. Arbetslaget består av 10 personer.

Pedagogik/inriktning

Vi arbetar medvetet med att ge barnen en trygg, positiv och tillåtande miljö, med leken i centrum. Det ger grunden till ett livslångt lärande. Förskolan vill verka för att barnen utvecklar sin empati. Vistelsen här ska inte bara vara fylld av aktiviteter utan också ge tid för eftertanke och reflektion. Här på Lingården har vi nära till skog och sjö.

Lingårdens egna utvecklingsmål (C-mål) 2016/2017:

* Barnen har inflytande på Lingårdens förskola

Lingårdens mål och utvecklingsplan 2017/2018:

Alla förskolor i Nora har nu under hösten börjat att arbeta med ett nytt arbetsmaterial, som handlar om Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – Med barns lärande i focus.

I denna modell (som kommer från förskolor i Linköping) kan vi på ett enkelt och konkret sätt arbeta med att planera, genomföra, utvärdera och analysera förskolans grundverksamhet och våra utvecklingsområden.

Vi har genomfört en självskattning av vår verksamhet och under hösten har vi två fokuserade mål. Hur vi ska arbeta med dessa kan ni läsa om i vår Mål och Utvecklingsplan. Ni hittar den under fliken verksamhetsplaner.

Nora kommuns vision för alla förskolor i Nora kan ni se genom att trycka på denna länk.länk till annan webbplats

 


Informationsägare: Lingårdens förskola
Sidan uppdaterad: 2017-11-01