• Huvudmeny

Stängningsdagar

Barnomsorgen är stängd fem heldagar per år för personalens kompetensutveckling och planering. Stängningsdagarna gäller för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Barnomsorgsverksamheten håller även stängt fyra veckor under sommaren samt veckorna runt jul och nyår. Dessa dagar erbjudes barnomsorg på jouröppen förskola och fritidshem. Avgiften påverkas inte av detta.

Vid stängningsdagar, jul- och sommaruppehåll finns jouröppen verksamhet.


Höstterminen 2017

Stängningsdagar: 14/8, 27/9

Julstängt: 23/12 - 2/1

Vårterminen 2018

Stängningsdagar: 8/1, 14/3 och 15/6

Sommarstängt: v. 28 - v. 31

Informationsägare: Barn och ungdom
Sidan uppdaterad: 2017-08-08

Skolans lov och stängnings-dagar

Skolans lov- och stängningsdagar